Hva vi kan tilby

Hva kan Merkur Komptanse tilby din bedrift?

Vår målsetting er at den kompetanse vi tilbyr skal tilføre din bedrift økt lønnsomhet via redusert risiko, forbedret inntjening og lavere kostnader.
Vi kan bistå din bedrift med følgende:

  • Finansieringsløsninger – Forhandlinger med banker om engasjementer, rentemarginer og sikkerhetstillelser

  • Finansiell risikoavdekking herunder kartlegging og etablering av rente og valutastrategier

  • Finansieringssøknader til Innovasjon Norge som kan gi fordelaktige rentetilbud, skattefordeler eller direkte tilskuddsordninger

  • Rådgivning innenfor ledelse og strategiarbeid

  • Styredeltagelse

2013 © Merkur Kompetanse AS. Utviklet av Westgaard Webconsult